Kadın Kooperatiflerinin Önemi ve Sonuçları

Kadın Kooperatiflerinin…

Kadın kooperatiflerinin önemi günümüzde her geçen artıyor ve ülkemizdeki birçok problemin çözümünde de anahtar rol oynuyorlar. Ortaklarının ekonomik durumunu, geçim ihtiyaçlarını maddi manevi iyileştirmeye çalışan, karşılıklı yardımlaşma amacı güden bir işletme modelidir. 7 kadının bir araya gelmesiyle, genellikle gıda faaliyetleri üzerine kurulurlar.

Anadolu kadınları dayanışmanın baz alındığında, el ele vererek hep birlikte ayağa kalkmanın mümkün olabileceğini gösteriyor. Yan komşularıyla sıfırdan bir kooperatif kuranların veya kooperatiflere katınların artmasıyla, kooperatifler giderek daha çok hayata dokunuyorlar.

Kooperatiflerdeki kadın sayısının artmasıyla üretilen doğal gıdalar çeşitlenerek arttı ve üretilen bu ürünleri yerel bölgenin dışına pazarlama ihtiyacı ortaya çıktı. Üretici kadınlar, hazırladıkları sertifikalı doğal ve leziz ürünleri bütün Türkiye’ye ulaştırabilmek için hazırlar. Kadinlarinelinden.com olarak hayalimiz kadın kooperatiflerinin hazırladıkları doğal gıdaları Türkiye’ye ve yurtdışına pazarlanması sağlamak.

Sadece Ekonomik Değil

Kadınlar eşlerinden bağımsız maddi bir güç kazanıp sosyal hayata daha çok karışıyorlar. Özellikle Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı bünyesinde gerçekleşen sosyal ve kültürel konularda eğitimler, seminerler, bilgi panelleri gibi faydalı etkinliklere katılan kadınlar hem ekipçe hem de birer birey olarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Kadın Kooperatiflerinin Yerel Kalkınmada Kadının Rolü

Kadın kooperatiflerinin sağladıkları imkanlara artı olarak, yerel kalkınmada da rolü görünür hale gelmiştir. Özellikle belirli bir yöreye ait ürünlerin tanıtılmasında ve tüm Türkiye’ye satışının gerçekleşmesinde öncü bir rol oynayan kadın kooperatifleri, köy ve kasabalarda kadınlara doğrudan istihdam sağlarken, yerel işletmelere de dolaylı olarak maddi katkı sağlıyorlar.

Yerelde ve ülke çapında kadın istihdamının artmasına doğrudan etki eden kadın kooperatiflerinin gücü 2000li yıllarda büyük bir artış görülmüş ve bu artışın da günümüzde ivmelendiği devlet kanallarında dile getirilmiştir.

Diğer yazılarımız için: https://kadinlarinelinden.com/blog/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X